صعود به قلل کهار و ناز

نام برنامه : صعود به خطالراس ناز و کهار
ارتفاع : ۴۰۵۰ کهار – ۴۰۲۵ میشینه نو – ۴۱۰۸ ناز
زمان :۶ و ۷ آذر ماه
منطقه جغرافیایی : قلل ناز وکهار در حاشیه شرقی البرز غربی قرار گرفته ،از سمت جنوب به دره چالوس و رودخانه کرج واز سمت شمال به دره پهناور طالقان محدود می شود.
دسترسی : جاده چالوس ، بعد از پل خواب ، جاده سمت چپ ، روستای کلوان
نوع برنامه : دو روزه (سنگین)
امکانات : در این فصل چشمه ها مشخص نبود  و در جبهه جنوبی کهار وناز دوجان پناه وجود دارد ۱-جانپناه ناز در ارتفاع۲۹۰۰متری به نام سیادر۲-جانپناه کهار در ارتفاع ۳۱۹۳ متری به نام کهار
موبایل در ارتفاع در بیشتر مسیر آنتن میداد
اعضای گروه : علی خیرخواه ( سرپرست ) ، سعید اسماعیلی ، حامد وکیلی ، گلناز لبیبی و علیرضا کریم آبادی ( تهیه گزارش )

کروکی مسیر قله های ناز و کهارکروکی مسیر پیموده شده


قلل کهار و ناز به ارتفاع ۴۰۵۰ و ۴۱۰۸ در منطقه البرز غربی واقع شده اند. این قلل به طور طبیعی جدا کننده دره جاده چالوس و طالقان می باشد.
خط الراس شرقی کهار به ترتیب قلل ونتار ۳۹۶۵٫هفت خوان   ۳۹۷۵٫کلاش ۳۸۵۰ و کرچان ۳۸۰۰ متر  را دارا می  باشد.
خط الراس غربی کهار شامل قلل ناز ۴۱۰۸٫ماشه نو ۴۰۰۰٫کروج.۳۵۰۰٫گزآتایورد ۳۳۰۰و  ارژنگ و… می باشد.

جبهه شمالی قله کهار(کاهار)و خط الراس غربی آن کاملا مشرف به منطقه طالقان است و جبه شمالی خط الراس شرقی آن مشرف به گردنه عسلک و دره های آزادبر و کهنه ده می باشد که در نهایت به روستای گچسر ختم می شود.
در جبهه جنوبی کهار و ناز دو جانپناه وجود دارد.جانپناه قله ناز موسوم به سیادر در ارتفاع ۲۹۰۰ و جانپناه کهار در ارتفاع ۳۲۰۰ متری قرار گرفته است. همچنین در مسیر جنوبی قلل کرچان و کلاش ویا  جانپناهی مخروبه موسوم به کامک وجود دارد. برای صعود قلل کهار و ناز باید پس از رد کردن سد کرج و رسیدن به روستای پل خواب وارد جاده ای که در سمت چپ جاده وجود دارد و به روستای کلوان ختم شد .مبدا صعود این دو قله روستای کلوان می باشد

پوشش گیاهی منطقه، چای کوهی ،آویشن و سیب وصنوبر است و کوههای منطقه مربوط به دوره چهارم زمین شناسی(کواترنری) میباشد

خط الراس ناز در ابتدای مسیر از روی کهارمسیر روبرو مربوط به ابتدای خط الراس قله ناز هست که از روستای کلوان که در عکس مشخص هم هست شروع میشه که در این عکس  حجم برف از ابتدای مسیر و شدت باد کاملا مشخص هست

برنامه طبق قرار قبلی ساعت ۵ صبح از میدان قدس شروع شد و با ماشین شخصی تا روستای کلوان رفتیم و ساعت ۷:۴۵ به آنجا رسیدیم .. ساعت ۸ صبح پس از آماده شدن و تقسیم بارهای گروهی و بستین گتر ها مسیر را آغاز کردیم ، دمای محیط با توجه به دما سنج ماشین منفی ۲ درجه بود،  ابتدای مسیر پاکوب پهنی در کنار رود خانه بود که بعد از ۱۰ دقیقه از آن به سمت راست خارج شدیم و به بالای یال  قله کهار رفتیم ، از اینجا به بعد برف کوبی به ارتفاع ۲۵ سانتی متر داشتیم مسیر را آهسته و پیوسته ادامه دادیم تا ساعت ۱۱:۳۰ که به جانپناه کاهار در ارتفاع حدود ۳۲۰۰ رسیدیم .. حدود نیم ساعت استراحت کردیم و صبحانه خوردیم .. در این زمان ۳ نفر از اعضای خانه کوهنوردان کرج هم به ما رسیدند که آنها قصد صعود ۱ روزه قله کهار رو داشتند و البته از مسیر برف کوبی شده ما می آمدند .. ساعت ۱۲ به سمت قله حرکت کردیم در مسیر برف کوبی حدود ۵۰ -۶۰ سانتی متر بود که البته در بعضی از قسمتها به علت یخ زده بودن برف  از روی برف ها حرکت میکریم  باد سردی به شدت میوزید به حدی که گه گاه اعضای گروه را کمی از مسیر منحرف میکرد .. باد ذرات یخ زده برف را مثل ماسه از زمین بلند میکرد و به  طرف ما می آورد که بسیار ادامه مسیر مشکل شده بود و تیمی که پشت سر ما می آمدند برنامه خودشون رو کنسل کردند و به پایین برگشتند .. همچنان آهسته و پیوسته مسیر را ادامه میدادیم تا ساعت ۳ که زیر قله کهار بودیم و تصمیم به چادر زدن  گرفتیم . ارتفاع حدود ۳۹۰۰ بود و به تشخیص سرپرست درون قسمت مسطحی برای چادر زدن برف کوبی کردیم و با کلنگ زمین را صاف کردیم و با دستکش دو یا پنج انگشتی ۲ چادر در کنار هم زدیم درون چادر ها رفته و نهار مختصری خوردیم .. هوا بسیار سرد بود و باد کما بیش میوزید به حدی که حتی بیرون رفتن از چادر ها حتی برای چند لحظه هم کاری بسیار مشکل بود .. شب سردی را در پیش داشتیم و اکثرا  شب به دلیل سرما خوابمان نرفت و صبح هم تمام وسایل یخ زده بود  تمام آبهای که درون کیسه خواب نبود  به قالب یخ تبدیل شده بود و حتی پنیر برای صبحانه هم به حدی یخ زده بود که چاقو درون آن فرو نمیرفت .

قرار صبح برای بلند شدن و حرکت ۵:۳۰  بود که به دلیل سرمای هوا صبر کردیم تا هوا روشن شود تا کمی گرمتر شویم و بتوانیم از کیسه خوابها بیرون بیاییم پس از روشن شدن هوا صبحانه ای خوردیم و ساعت حدود ۸ بعد از جمع کردن وسایل و چادر ها به سمت قله کهار به را افتادیم  و در ساعت ۸:۲۵ روی قله کهار به ارتفاع ۴۰۵۰ بودیم  .. روی قله سنگ چینی برای چادر زدن بود که البته پر از برف شده بود .. چند عکس گرفتیم و سریع حر کت کردیم .. چون سرما به ما اجازه ایستادن را نمیداد از کهار تا  میشینه نو ۲ گردنه بزرگ دارد و باید حدود  ۳۰۰ – ۳۵۰ متر ارتفاع کم کنیم  که حجم برف زیادی داشت و همچنین نقاب های برفی ۴-۵ متری ای داشت مسیر رو با برف کوبی سنگین با سرعت خوبی حرکت میکردیم  و سخت ترین قسمت آن بالا رفتن از  شیب تند یال میشینه نو بود  که گروه به خوبی به بالای آن رسید و ساعت ۱۱:۲۰ روی میشینه نو به ارتفاع ۴۰۲۵ بودیم .. این قله معمولا با قله ناز اشتباه گرفته میشود چون دقیقا در انتهای مسیر خط الراسی قله های ناز کوچک تر است همونطور که در کروکی مسیر معلوم است از آنجا گردنه کوچکی تا قله ناز وجود دارد که ساعت ۱۲ قله ناز به ارتفاع ۴۱۰۸ متر صعود شد و به دلیل باد و سرما فقط چند عکس یادگاری گرفتیم و مسیر برگشت را پیش گرفتیم ..باد کمی کمتر شده بودولی آسمان ابری بود و بارش باران را در دور دست میدیدم .. مسیر را بدون توقف پایین میآمدیم و فقط ساعت حدود ۲ با توقفی کوتاه چای با بیسکویت خوردیم و حدود ساعت ۳:۳۰ پناهگاه سیادر بودیم ،که استراحت ۱۵ دقیقه ای کردیم .. یکی دوستان هم مشکل زانو درد پیدا کرده بودند که کوله شان را  سبک کردیم و آرامتر راه را به سمت پایین ادامه دادیم ، کمی بعد از پناهگاه جاده ای به سمت روستا هست که مسیر آنرا ادامه دادیم تا به پاکوبی که به سمت روستا میرفت رسیدیم و مسیر را تا روستا رفتیم .. از قله ناز تا ابتدای روستا برف کوبی حدود ۵۰ ۶۰  سانتی متر تا در بعضی جاها تا ۱ متر و حتی بیشتر هم بود و بسیار مسیر پر برف و سنگینی بود و حدود ساعت ۶:۳۰ بعد ۱۰ ساعت کوه نوردی بدون توقف و سنگین به ماشین رسیدیم .. در تمام روز دوم هم دما زیر صفر بود چون شیشه های یخ زده آب همچنان یخ زده بودند ..

عکس های برنامه و روی قله ها  بعد از دو شنبه که به دستم رسید در پستی جدید افزوده خواهد شد

۴۲ نظر to “صعود به قلل کهار و ناز”

 1. سلام علیرضا جان، گزارش برنامه قشنگی نوشتی،
  فقط خواستم یه نکته رو یادآوری کنم که زمین شناسی دوران چهارم نداره، یعنی کواترنر یک زیر مجموعه (سیستم) از دوران سوم (سنوزوئیک) هستش و اینکه طبیعت در ایران در زمان کواترنر اغلب به صورت فرسایشی عمل کرده، پس کوه های البرز سنی بیشتر دارند(ترشیر )، به جز تعدادی کوه آتشفشانی مثل دماوند،سبلان، تفتان و …
  موفق باشی

 2. با سلام و خسته نباشید
  برنامه خوبی بود با گروهی عالی

 3. آفرین و خسته نباشید.
  اون روز ما به این نتیجه رسیدیم که دیگه برفکوبی نکنیم و از مسیر برفکوبی شده صعود کنیم!

 4. برنامه خوبی بود خسته نباشید

 5. خوبه خوبه احسنت بر آن شیری که تو را خورد . برنامه دوختن کاهار به ناز درسته سنگینه ولی ۱٫۵ روزه اس . دو روزه نیست . سخت نگیر

  تو چه فصلی ، با چه آب و هوایی ، با چه حجم برفی!
  همینجور که میبینی کسای دیگه ای هم کامنت گذاشتن که برنامه ۱ روزشون رو به کهار کنسل کردن

 6. هوا خوب باشه یک روزه فصل تابستان ، اواخر بهار ، اوایل پاییز ، اما اگر برفی باشه زمستون و اواخر پاییز یک و نیم روزه اس . برنامه یک روزه با کوله سبک حرکت کنید صبح ساعت ۵٫۵ از کلوان حرکت بفرمایید تا ساعت ۸ پناهگاه کهار باشید نیم ساعت صبحانه و استراحت ۸٫۵ حرکت کنید تا ۱۱ قله کاهار باشید بعد از ۲۰ دقیقه توقف و استراحت به سمت ناز حرکت کنید تا ۱٫۳۰ ناز باشید بعد از ۲۰ دقیقه استراحت شروع به فرود کنید و بعد از نیم ساعت فرود به فکر ناهار باشید و استراحت ساعت ۳ که حرکت کنید به سمت کلوان اگر خوب حرکت کنید ۶٫۳۰ کلوان هستید . بعد خواهید دید که برنامه یک روزه انجام شده در مدت زمان ۱۴ ساعت . برای برنامه یک و نیم روزه میتونید ساعت ۱۵ از کلوان حرکت کنید و به پناهگاه کهار بروید و شب را سپری کرده و صبح فردا باقی مسیر رو ادامه بدید یا اینکه ساعت ۱۲ از کلوان حرکت کنید و به قله کاهار رفته و چادر بزنید و صبح به ناز رفته و فرود بیاید که میشه ۱٫۵ روزه . دیدی سخت گرفتی جیگر . ضمنا لازم به ذکر میدونم اعلام کنم هر سه این برنامه ها که گفته شد توسط برو بچ و بنده حقیر سراپا تقصیر خاکشیر انجام شده . موفقیت آمیز باشید .

 7. ضمناً لازم میدونم بگم که اگر هوا بد باشه و طوفانی عقل و منطق حکم میکنه برنامه کنسل بشه حالا میخواد یک روزه به کهار باشه یا ۳ ساعته به قله دشته . طوفان و خرابی هوا در کوهستان شیخ و ملا حالیش نیست و خیلی از اساتید عزیز رو که حاضر به کنسل کردن برنامه صعودشون نشدن رو به دیار باقی رهسپار کرده .

  ممنون از راهنمایی تون خاکشیر جان .. ولی بنده نیز هیچ ادعایی تو کوه نوردی ندارم ولی در مورد برنامه هدف ما هم ۱٫۵ روزه بود البته ۱ روز اولی و نصف روز از روز دوم .. فکر این همه باد رو هم نمیکردیم و سرمایی که صبح اول وقت اجازه بیرون رفتن از کیسه خواب را نده و یا حجم برف های تازه ای که بین قله های ناز کوچکتر بود و تا کمر داخل آنها گرفتار می شدیم و گاهی اول با دست میکوبیدیم و بعد که ارتفاع پایین آمد با پا می کوبیدیم تا بتوانیم رد شویم .. درسته تقریبا ۲ روز برنامه ما طول کشید ولی خوب ما از ساعت ۳ ظهر تا ۸ صبح فرداش روی ۴۰۰۰ استراحت کردیم .. که طول برنامه رو زیاد کرد .. البته روز دوم به دلیل اینکه آب کم داشتیم و همچنین میخواستیم قبل تاریکی پایین بیایم نهار نخوردیم و تقریبا ۱۰ ساعت کوهپیمایی داشتیم که با ۷ ساعت روز اول میشه گفت یه برنامه ۱۷ ساعته بود .. کاری که چند هفته پیش انجام دادیم و برنامه آلانه سر رو ۱۷ ساعته و ۱ روزه از طالقان رفتیم!

 8. سرما نخوردین ۱۷ ساعت تو ارتفاع ۴۰۰۰ متری وسط برفها خوابیدید . ای ول مردان یخی . عصر یخبندان داشتید پس .

  نه راستشو بخوای .. خیلی چسبید .. مخصوصا ۱۳-۱۴ ساعت خواب .. البته یکبار مجبور شدیم گاز رو روشن کنیم چادر یکم گرم شه و آب گرم بزاریم تو کیسه خوابها

 9. برو بکس آرش یک روزه رفتن اینم لینک گزارش صعودشون
  http://www.arashclub.com/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C/kaharnaz85.html

  حالا که چی؟
  یه گروه یک روزه رفتن یه گروه یک و نیم روزه یه گروه هم دورزه
  همه هم تو برف و سرما
  مهم نیست کی زودتر رفته کی دیرتر
  مهم اینه با هم بودن و حالشو بردن

 10. گزارش خوب و نسبتا جامعی از برنامه دادید می خواستم به دوستانی که سر چند روزه بودن برنامه مشکل دارن عرض کنم باید در شرایط اون زمان ومکان قرار بگیری تا بتونی قضاوت درستی از زمان بندی برنا مه داشته باشی به هر حال باشرایطی که این گروه داشته زمان کاملا نرمالی رو مصرف کرده .در ضمن در کوهستان قرار به خود کشی نداریم.

 11. سلام و درود

  گزارش کامل و بسیار عالی بود. به دقت خواندم و لذت بردم. و کروکی مسیر در گوگل ارث هم بسیار عالی بود.

  ما این هفته از کلوان به قله میشینه نو صعود داشتیم. در یک برنامه یک روزه میتوانم بگویم که پوستمان کنده شد! خصوصن اینکه مسیر صعود ما از جانپناه سیادر نبود بلکه مسیر دره را ادامه داده و در انتها به سمت بالا ارتفاع گرفتیم. که پاکوب نبوده و بسیار سخت بود.
  و خوب میفهمم که برنامه شما (خط الراس کهار به ناز) در فصل آذر و با برفکوبی چه کار سخت و طاقت فرسایی بوده.

  درود بر هممت والایتان
  و سپاس برای گزارش خوب و فنی شما

 12. Call me wind because I am abestuloly blown away.

 13. Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

 14. I wanted to spend a minute to thank you for this.

 15. Very valid, pithy, succinct, and on point. WD.

 16. Haha. I woke up down today. You’ve cheered me up!

 17. Damnit! Now I think someone’s gonna die now, you got me paranoid about assasins in the shadows!I’m still really pissed about losing Norman and Grey Harbor, Green Mountain not so much since he’s not technically dead yet… Come to think of it, I was realy angry when Harold died, there was so much left for him to do, but I guess without him dying, we wouldn’t get to see Caleb’s developing into a king, emperor, etc…

 18. You are so awesome for helping me solve this mystery.

 19. Well done to think of something like that

 20. Never seen a better post! ICOCBW

 21. Way to use the internet to help people solve problems!

 22. It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

 23. Real brain power on display. Thanks for that answer!

 24. Yours is a clever way of thinking about it.

 25. I’m impressed you should think of something like that

 26. I found myself nodding my noggin all the way through.

 27. Way to go on this essay, helped a ton.

 28. You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 29. My problem was a wall until I read this, then I smashed it.

 30. I searched a bunch of sites and this was the best.

 31. You write so honestly about this. Thanks for sharing!

 32. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 33. Check that off the list of things I was confused about.

 34. Wow! That’s a really neat answer!

 35. I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

 36. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 37. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 38. I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

 39. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 40. This post has helped me think things through

 41. What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 42. سلام ما فردا قصد صعود به قله کاهار و داریم، البته الان مردادماه است ومشکل سرما نداریم ولی فکر میکنم در کل برنامه صعود یک روزه قله کهار مشکل باشه مخصوصا برای من که مبتدی هستم امیدوارم بتونم این صعود رو انجام بدم ، یه خدا قوت هم به شما عزیزان که تجربیاتتون رو در اختیار دیگران قرار میدین، دمتون گرم

نوشتن نظر